Sverige får svidande kritik för bristande mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Sverige får svidande kritik för bristande mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Sverige har blivit förhörd av FNs övervaknings kommission för mänskliga rättigheter för mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har ratificerat och förbundit sig att efterlevamen struntar i att inplementera den i svensk lag som man har lovat

Texten är på engelska men kan någon översättta den så vore det mycket bra

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCOC%2fSWE%2f17028&Lang=en


Varför får inte funktionsnedsatta leva ett värdigt liv i Upplands-Bro kommun

Varför får inte funktionsnedsatta leva ett värdigt liv i Upplands-Bro kommun

Varför får funtionsnedsatta med stora och varaktihga funktionsnedsättningar inte leva ett värdigt liv i kommunen vi blir hela tiden ifrågasatta av socialtjänsten och våra liv omprövas ständigt vi får beslut som räcker i maximalt 1 år i taget så vi kan inte planera vårt sociala liv och vi lever i en ständig skräck för att socialtjänsten kommer att försämra våra möjligheter till ett fungerande liv

Sverige har som nation skrivit under och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta detta innebär att även Upplands-Bro kommun har lovat att efterleva konventionen fullt ut

Och i denna konvention slås det just fast att vi har rätt attt få leva ett värdigt liv så frågan blir varför får vi inte detta utan måste leva i ständigt skräck för vad som skalll hända med våra liv

Jag kan inte förstå hur man kan behandla sina medmänniskor så illa som man gör i Upplands-Bro kommun från politiker och tjänstemannahåll

Fattar ni inte att inom en sekund så kan det vara er tur att få en funktionsnedsättning som gör er helt beroende av andras välvillja att få leva ettt värdiggt liv


Upplands-Bro kommun fråntar blinda i rullstol sitt medborgaskap

Bild på kommunalhuset i Upplands-Bro kommun

I och med att Upplands-Bro kommuns socialnämnd driver frågan om att blinda personer i rullsstol inte skall ha rätt till personlig assistans trots att dessa personer tillhör LSS lagens personkrets

LSS är en rättighetslag som skall garantera funktionshindrade med stora och varaktiga funktionshinder rätt till personlig asssistans

Det finns även stöd i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som kommunen är skyldig att följa

Men kommunens socialnämnd har med hjälp av förvaltningsdomstolarna fått rätten på sin sida och det är inget ovanligt i stockholms län där förvaltningsdomstolarna helt går på vad kommunerna tycker och struntar i inlämnade handlingar

I och med detta så fråntas blinda i rullstol sitt fullvärdiga medborgarskap och förhindra dessa personer från sina mänskliga rättigheter att kunna vara medlemmar i olikka föreningar man fråntas även sin rätt att kunna utföra sina skyldigheter och rättigheter enlig sveriges grundlag


Förstöra andra människors liv medvetet

Förstöra andra människors liv medvetet

Hur tänker man som biståndsbedömmare när man kan inse att man genom att man fattar beslut som förstör en annan människas liv enbart för att man inte vill följa lagen och dess intentioner

Det vore myckert intressant att få veta hur man resonerar i dessa lägen för det måste vara något fel när man medvetet fattar beslut som förstör en medmänniskas hela framtida liv enbart för att den personen råkar ha ett funktionshinder

Frågan är också hur skulle man själv villja ha det om man får ett funktionshinder

Det är inte bara biståndsbedömmare som handlar på detta sätt för även politikerkåren bär ett mycket stort ansvar för hur alla brott mot lagen bryts mycket medvetet


Mänskliga rättigheter respekteras inte av sveriges kommuner

Bild på Upplands-Bro kommunhus entre

Mänskliga rättigheter respekteras inte av sveriges kommuner

Sveriges kommuner har förbundit sig att förändra samtliga lagar –föreskrifter och sedvänjor som förhhindrar funktionshindrades fulla deltagande i samhället på lika villkor som alla andra kommuninvånare har rätt till

Man haräven förbundit sig att se till att funktionshindrade får den nödvändiga hjälpen man måste få på grund av sitt funktionshinder för att kunna fungera i vardagens samtliga göremål

Men hur fungerar det då i dagens samhälle kommunerna gör i stället allt dom kan för att försvåra för funktionshindrade att leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap och förstör dom funktionshindrades liv fullständigt genom att trotsa både lagarna och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Ser man på deras agerande så visar det med all tydlighet att man helst vill utrota funktionshindrade med olika former av hjälpbehov från kommunerna

Detta är en mycket farlig utveckling som måste stoppas omedelbart om vi skall överleva som funktionshindrade i våra kommuner

Det är bara genom vårt eget agerande vi kan vända denna farliga utveckling och det vi kan göra är att protestera utanför våra kommunhus och skriva till kommunfullmäktiges ledamöter och tala om attt det här accepterar vi inte längre


Allt flera tvingas att avstå toalettbesök vid behov

Bilden visar högsta förvaltningsdomstolen

Allt flera tvingas att avstå toalettbesök vid behov

Allt flera förnekas att gå på toaletten när dessa behov uppstår man tvingas att ha

Blöjor eller uträtta sina behov i en hink i ett annat rum i stället för på toaletten

Vi måste fåett slut på denna kränkande behandling av funktionshindrade och låta alla få gå på toaletten vid behov

Har man en bostad som gör att man inte kan komma in på toaletten så får man fixa fram en bostad där det går att komma in på toaletten med en rullstol och andra hjälpmedel

Dommarkåren inom våra förvaltningsdomstolar måste sse till att kommunerna inte får igenom sina orimliga krav och att kommuner och landstingedn lever upp till den konvention om mänskliga rättigheter som sverige är juridiskt bunden att efterleva

Jag tror inte attt dommarkåren själva skulle villja ha det som vi funktionshindrade har det i dagens samhälle

Så se nu till att vi verkligen får våra mänskliga rättigheter tillgoddosedda fullt ut

Sven Aivert

Ordföraande mffmr

Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb baserad medborgarättsrölse som har som mål att arbeta på bred front för att funktionshindrade skall få sina mänskliga rättigheter enl FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade tillgodosedda fullt ut enligt dom artiklarna som finns i konventionen och få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkning har rätt till.


Jag önskar er alla en riktig GOD JUL och hoppas att ni alla får det skönt bland era nära och kära

Ett vinterlandskap från Nås i hedemora

Jag önskar er alla en riktig GOD JUL och hoppas att ni alla får det skönt bland era nära och kära

Men glöminte bort alla funktionshindrade som på grund av myndighetsveriges maktmissbruk och uppenbara lagtrots låter många funktionshindrade inte få fira julen i nära och käras sällskap

Glöm inte heller bort kampen för våra mänskliga rättigheter så skriv under vår namninsamling nu

Sven Aivert

Ordförande

http://mffmr.se/2013/12/22/jag-onskar-er-alla-en-riktig-god-jul-och-hoppas-att-ni-alla-far-det-skont-bland-era-nara-och-kara/


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.