Mitt största problem

Mitt största problem som både blind och rullstolsburen är att inga beslutfattare inser den totala hjälplösheten jag sitter i
Man inser inte att jag måste alltid ha hjälp vid samtlig förflyttningar och så länge man inte inser detta så kommer jag inte heller ha rätt attt få leva ett värdigt liv utan jag tvingas till en mycket passv tillvaro i förnedring vilket rimmar mycket dålig med allas likavärde och allas lika rätt


Att ständigt behöva tacka mej

Att ständigt behöva tacka nej
I går lördag var jag bjuden på 70 årig födelsedagsfest i göteborg och få möjlighet att få träffa personer jag inte har träffat på flera år
Men som vanligt så blev jag tvungen att tacka nej til detta tillfälle att få träffa gamla vänner och bekanta enbart för att Upplands-Bro kommuns enhetsc
Men sådana saker bryr sig inte kommunens socialförvaltning eller socialnämd sig om villket visar på en mycket skrämmande syn på sina kommuninvånare med funktionsnedsättningar hef inom funktionshinderoomsorgen inte anser att jag skall få mina lagliga rättigheter till den assistans som jag är i behov av på grund av mina funktionsnedsättningar(blind och rullstolsburen med muskelsvaghet)
Att ständigt behöva tacka nej till tillfällen till socialgemenskap är mycket förnedrande och gör att man mår mycket sämre än nödvändigt


FULL DELAKTIGHET I SAMHÄLLET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

FULL DELAKTIGHET I SAMHÄLLET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Att funktionsnedsatta har rätt till full delaktighet i samhället slås det fast i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta det finns även med i dom nationella lagarna att funktionsnedsatta har rätt till full delaktighet i samhället

Sverige har även förbundit sig att förändra samtliga lagar –föreskrifteroch sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatttas möjligheter till full delaktighet i samhället och detta skall ske från och med 2009-01-14

Trots detta så arbetar Sveriges kommuner och förvaltningsdomstolar sida vid sida med all kraft för att förhindra dom funktionsnedsattas fulla delaktighet i samhället

Detta är en mycket skrämmande handling dom utför och visar på total respektlöshet för dom funktionsnedsatta med stora hjälpbehov och även total avsaknad för dom lagar som finns som skall se till att dom funktionsnedsatta får leva ett liv i full delaktighet som man ger dom rätt till

Våra folkvalda politiker står enbart bredvid och ser på när myndighetspersoner begår klara brott mot dom lagar och konventioner som dom själva har varit med och tagit fram även detta visar på att våra folkvalda saknar all respekt för dom funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar man har antingen från födseln eller fått under livets gång antingen genom sjukdom eller olyckor

Nu får det vara nog med detta dåliga beteende från både myndighetspersoner och våra folkvalda nu får dom verkligen se till att förändra sitt dåliga uppträdande gentemot dom funktionsnedsatta och se till att från och med nu verkligen handla så att den fulla delaktigheten även omfattar alla funktionsnedsatta med hjälpbehov fullt ut

http://mffmr.se/2015/06/29/full-delaktighet-i-samhallet-en-mansklig-rattighet/


Upplands-Bro är en stor lagbrytare

Upplands-bro kommun är en av kommunerna som struntar i allt vad lagar heter för att kunna begränsa funktionsnedsatta med stora hjälpbehov från att kunna leva som alla andra som lagarna föreskriver att vi har rätt till

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2564791-myndigheterna-urholkar-och-trotsar-lss-lagen#_=_


Upplands-Bro kommun hotar yttrandefriheten och demokratin

Bild på kommunalhuset i upplands-bro

Upplands-Bro kommun hotar yttrandefriheten och demokratin

Upplands-Bro kommun är ett hot mot yttrandefriheten och demokratin genom att man begränsar funktionsnedsattas rörelsefrihet genom att inte ge dessa deras lagliga rätt att få leva som alla andra i kommunen

Genom att vi inte får den hjälp och stöd som vi måste ha på grund avv våra funktionsnedsättningarr så kan vi inte helller vara delaktiga i det som sker inom kommunen genom att vara med på olika evenemang och där framföra våra åsikter

Kommunen tystar våra röster i det offentliga rummet genom alla dess olika begränsningar man inför för funktionsnedsatta som har behov av praktisk hjälp för att kunna fungera i livets alla skeenden

Att man bryter mot sveriges grundlagar är inget man bryr sig om


Tack Sveriges kommunpolitiker för det stora sveket

Tack Sveriges kommunpolitiker för det stora sveket

Tack kära kommunpolitiker för att ni sviker dom funktionsnedsatta kommuninvånarna och låter dom få leva ett liv i utanförskap och isolering

Ni sviker era funktionsnedsatta kommuninvånare genom att ni tillåter era tjänstemän att bryta mot Sveriges grundlag och LSS samt SoL som samtliga ger oss rätten till ett liv i full samhällsgemenskap och att få leva som alla andra kommuninvånare utan en funktionsnedsättning har rätt till

Hoppas att ni känner er riktigt nöjda när ni tillåter att funktionsnedsatta kommuninvånare får sitta hemma och inte kunna komma ut från sina bostäder och njuta av sommarens alla glädjeämnen

Är det inte dags att ni nu verkligen tar ert ansvar och ser till att alla funktionsnedsatta får sina lagliga rättigheter tillgodosedda fullt ugt och att ni i varje kommun lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta sombåde Sverige och EU har ratificerat och därmed förbundit sig att efterleva fullt ut där även ni ingår


Nu är 5 års kamp öc´ver

Nu är 5 års kamp öc´ver

Jag har nu kämpat i 5 år för att få min lagliga rätt till personlig asssistans men nu har den slutliga dommen kommit och den säger att jag som både blimnd och rullstolsburen inte harnågot som helst existensberättigande i dagens Sverige så jag hoppas attt alla politiker i kommunen känner sig riktigt möjda och belåtna när dom slutligen har förstört mitt liv och männniskovärde