Ni får klara er själva bäst ni kan

Ni får klara er själva bäst ni kan

I går under partiledarutfrågningen så säger vår statsminister att vi vill inte betala för dom som inte kan arbeta

Detta betyder samtidigt att han säger att ni med stora och varaktiga funktionshinder får klara er bäst ni kan för ni skall inte räkna med samhällets stöd på något sätt trots att vi har en rättighetslag som skall garantera oss full samhällsgemenskap

Vi har även Sveriges grundlag som vår statsminister struntar fullständigt i den säger

Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

Genom vår statsministers yn på funktionshindrade personer så agerar även våra förvaltningsdomstolar som vår statsminister och fäller domar av rent politisk tyckande och följer därmed inte dom lagar som dom är satta att övervaka för att garantera oss våra rättigheter enligt landets laga

Dom struntar också helt i att sveri har ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer som ytterligare skall garantera vår rätt till ett liv i full samhällsgemenskap

Även den myndighet som skall verkställa lagarna som skall garantera oss vår rättigheter till ett fullgott liv nämligen försäkringskassan gör allt dom kan för att vi inte skall få våra lagliga rättigheter tillgodosedda med hänc´visning till att dom har stöd av vår statsminister för att försämra våra liv på alla upptänkliga sätt

Man håller på och tar fram en slags norm över vad goda levnadsvillkor är för något för varje tid i livet vi skall alltså ingå i någon slags riksnorm för att vi skall få våra rättigheter tillgodosedda

Även Sveriges kommuner följer statsministerns linje helt och ser till att vi inte får några som helst hjälpinsatser enligt gällande lag med hänvisning till att man följer lagarna

Samtliga politiker med ett fåtal undantag följer helt statsministens syn på funktionshindrade och därförkan vi aldrig få våra lagliga rättigheter tillgodosedda

Den syn som nu finns inom den offentliga administrationen på personer med funktionshinder får mig onekligen att tänka på vad sommhände i Europa på 30-40 talet då en annan statsman sade precis det vår statminister mu säger

Vart detta slutade vet vi alla som kan vår historia man tog helt enkelt livet av dom funktionshindrade med hänvisning till att dom inte tillförde samhället mågot och det var dom funktionshindrade som först blev av med sina liv vilket inte många tänker på efter som det tystades ner och ar inte talats om förrän för något årtionden sedan

Så man blir faktiskt rädd för vad som är på gång i vårt samhälle

Annonser


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s