Justitieminister Beatrice Ask stoppar mänskliga rättighete

Justitieminister Beatrice Ask stoppar mänskliga rättigheter

Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer och därmed har sverige förbundit sig att följa konventionens samtliga artiklar fullt ut men det anse vår justitieminister inte är nödvändigt eftersom hon struntar i att förvaltningsdomstolarna bryter dagligen mot konventionen och dess olika artiklar

I artikel 4 slås det fast att konventionsstaterna skall förändra samtliga lagar och förordningar som förhindrar funktionshindrade att få vara fullt delaktiga i samhället

Här har vi konventionstexten :

1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

Justitieministern anser ned sitt icke agerande att det är helt rätt att förvaltningsdomstolarna , försäkringskassan och sveriges kommuner bryter mot den konvention som sverige har förbundit sig attt följa detta anser jag vara mycket anmärkningsvärt av den minister som skall se till attt vi har ett rättsystem som följer vad Sverige har förbundit sig att följa enligt världssamfundet

Annonser


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s