Det är dags att skrota hela LSS lagen

Det är dags att skrota hela LSS lagen

LSS är diskriminerande eftersom man delar in funktionshindrade i olika personkretsar och det strider helt mot konventionen om mänskliga rättiheter för funktionshindr ade som Sverige och EU har ratificerat och därmed förbundit sig att följa

I denna konvention slås det fast i artikel 4 att sverige förbinder sig att omedelbart förändra samtliga lagar –föreskrifter samt sedvänjor som förhindrar funktionshindrade deras fulla deltagande i hela samhället

Så att dela in funktionshindrade i olika grupper för att man skall få den hjälp och stöd man behöver på grund av funktionshinder har inget med verkligheten att göra och i artikel 19 slås det fast att personlig assistans enligt indipendent living är en mänsklig rättighet och det finns inget som säger att man skall delas in i olika grupper för att få denna mänskliga rättighet

I artikel 20 i konventionen slås det fast att vi har rätt till det stöd och hjälp vi själva anser oss vara i behov av och vid den tidpunkt som vi själva väljer och även här finns det inge indelning i olika grupper för att få rätt till den hjälp och stöd vi har behov av

Så jag anser att det är dags att skrota hela LSS och i stället se till att man verkligen lever upp till FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som verkligen garanterar att vi fullt ut får vara fullt delaktiga i hela samhället utan en massa olika begränsningar från myndighetsverige

Annonser


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s